Home
Serveis
Contacte

SISTEMES NORMALITZATS DE GESTIÓ

Implantació i seguiment de sistemes de gestió de la Qualitat
Implantació i seguiment de sistemes de gestió ambiental
Implantació i seguiment de sistemes de gestió de la seguretat i salut laboral Implantació i seguiment de sistemes integrats de gestió
Preparació i realització d’auditories de sistemes de gestió  

MILLORA DE GESTIÓ

Diagnòstics basats en models normalitzats
Diagnòstics basats en el model EFQM
Anàlisi i Millora dels Processos 

EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ

Assessorament en la realització d’autoavaluacions
Avaluacions periòdiques o puntuals
Identificació de millores respecte al Model EFQM
Redacció de Memòries
Tractament de criteris específics 

GESTIÓ DE PROJECTES
Elaboració i planificació de projectes de gestió
Seguiment de l’èxit del projecte
Preparació per a la sol·licitud de subvencions

FORMACIÓ

Estudis de les necessitats empresarials de formació Execució d’accions formatives:

   Qualitat
   Medi Ambient
   Excel·lència
   Prevenció de Riscs Laborals
   Habilitats de gestió
   Intel·ligència emocional
   Formació de formadors
   Comunicació  

RESPONSABILITAT SOCIAL

Preparació per a la certificació
Elaboració de plans d’acció socialment responsables
Preparació de Memòries de Sostenibilitat    


Disposam d’una àmplia xarxa d’aliances per a l’execució de projectes: ISO 27001, ISO 20000, ISO 15504, Innovació, Formació outdoor...


 
Top